• head_banner_01

รงควัตถุสีน้ำเงินอุลตร้ามารีน

  • รงควัตถุสีน้ำเงินอุลตร้ามารีน

    รงควัตถุสีน้ำเงินอุลตร้ามารีน

    สีน้ำเงินอุลตร้ามารีนมีความคงทนต่อแสงดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนทานต่อด่าง และคงความร้อนได้สูงถึง 350°Cในขณะเดียวกัน สีฟ้าอุลตร้ามารีนถูกใช้อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เนื่องจากมีการกระจายตัวที่ดีและมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการลงสี การแก้ไขสี และการปรับสีสีน้ำเงินอุลตร้ามารีนยังใช้ในหมึกพิมพ์ สี สบู่ ผงซักฟอก สารเคลือบน้ำ ผงเคลือบ และเครื่องสำอางโดยใช้หมึกสีน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์และความคงทนที่ดีเยี่ยม